Játékszabályzat


"Most bármelyik kupak 1 millió forintot érhet!"

 

 Nyereményjáték

 

2016.09.01.-11.30

 

Ajándéksorsolásos játék hivatalos játékszabályzata

 

 

A nyereményjáték célja: A Piroska gyümölcsszörpök fogyasztókkal történő széleskörű megismertetése.

 

 

1. A Játék Szervezője

 

A promóciós játék (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Jampolo Kft. (Székhely: 6000, Kecskemét Szolnoki u. 23. Adószám: 12999880-2-03, továbbiakban: "Szervező").

 

2. A Játékban való részvétel feltételei

 

 

2.1. A Játékban résztvevő személyek

 

A Játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, kivéve a Jampolo Kft. (H-6000 Kecskemét Szolnoki u. 23..) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

 

2.2. A Játék időtartama

 

A Játék 2016. 09. 01-én 00.00 órakor kezdődik és 2016. 11. 30-án 23:59 óráig tart. A Játékban az ezen időszak alatt megvásárolt, kóddal ellátott, pöttyös Piroskás szörpös kupakok vehetnek részt.

 

A beküldés, kódfeltöltés határideje: 2016. 09. 01-én 00.00 órakor kezdődik és 2016. 11.30-án 23:59 óráig tart.

 

A sorsolások időpontja: 2016.10.03., 2016.11.02., 2016.12.01. 10.00 óra

 

2.3. A sorsoláson való részvétel feltételei

 

Vásároljon 1 db Piroska gyümölcsszörpöt a 2016.09.01.-2016.11.30. közötti időszakban. A www.piroskaszorp.hu oldalon regisztráljon, és töltse fel a pöttyös Piroska szörp kupakon található 9 jegyű (szám és betű kombináció) egyedi kódot.

 

A nyereményjátékhoz a pöttyös, kóddal ellátott Piroskás szörpös kupakkal kell igazolni a kódfeltöltés jogosultságát. A nyertes Játékos csak abban az esetben jogosult a nyeremény átvételére, ha a nyereményjátékban beküldött adatokat igazoló kupakot, be tudja mutatni a játék szervezőinek, azaz a nyeremény beváltásának kötelező feltétele a feltöltött kódot tartalmazó kupak felmutatása. A kódot feltöltő személy, a nyereményekre a kódot tartalmazó kupak bemutatása nélkül nem jogosult! A kódot tartalmazó nyertes kupak bemutatására a megadott adatok alapján történő értesítést követő 20 napig van lehetőség. 

 

 

2.4. A Játékban résztvevő termékek:

 

PIROSKA Alma gyümölcsszörp

PIROSKA Bodza ízű gyümölcsszörp

PIROSKA Citrus mix gyümölcsszörp

PIROSKA Csipkebogyó ízű gyümölcsszörp

PIROSKA Feketeribiszke gyümölcsszörp

PIROSKA Málna gyümölcsszörp

PIROSKA Meggy gyümölcsszörp

PIROSKA Narancs rostos gyümölcsszörp

PIROSKA Szamóca gyümölcsszörp

PIROSKA Gránátalma gyümölcsszörp

PIROSKA Erdei vegyes gyümölcsszörp

PIROSKA Kiwi, lime gyümölcsszörp

PIROSKA Cseresznye gyümölcsszörp

PIROSKA Áfonya-arónia gyümölcsszörp

                                                                                                                                                                     

 

3. A nyereményjáték menete

 

3.1. A Játék menete

 

A Játékban való részvételhez regisztráljon a Honlapon (www.piroskaszorp.hu) a "Regisztráció" címszó alatt. A Honlapon történő regisztráció során adja meg a személyes adatait (teljes név, lakcím- a nyertes könnyebb értesítése miatt, e-mail cím), majd pipálja ki az adott mezőt, mellyel automatikusan elfogadja a Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételt. Kérjük, ügyeljen arra, hogy valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az Ön által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli.

 

Majd töltse fel a pöttyös, kóddal ellátott Piroskás szörpös kupakon lévő 9 jegyű (szám és betű kombináció) egyedi kódot.

 

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

 

 

3.2.

 

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

3.3.

 

A Honlapon megadott technikai instrukciók figyelembevételével töltse fel a pöttyös, kóddal ellátott Piroskás szörpös kupakon lévő 9 jegyű (szám és betű kombináció) egyedi kódot.  Egy játékos korlátlan számú, a kupakon szereplő kódot tölthet fel. A Szervező nem fogad el véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat.

 

3.4.

 

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technika függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

 

3.5. Sorsolás

 

A Szervező Megbízottja képviseletében eljáró személy közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsolás segítségével, a nyereményjátékban való részvétel lezárását követően nyerteseket sorsol ki. A sorsolás részleteiről sorsolási jegyzőkönyv készül.

 

1.       nyerőosztály 3 db bankkártya egyenként 1.000.000 Ft értékben.

2.      nyerőosztály 9 db Piroskás babzsák egyenként 50.800 Ftértékben.

3.       nyerőosztály 9 db Piroskás hangfal egyenként 13.000 Ft értékben

 

A játékban azok a kódot tartalmazó kupakok vesznek részt, amelyek 2016. 09. 01-én 00.00 órakor és 2016. 11.30-án 23:59 időpontig a www.piroskaszorp.hu oldalon keresztül beérkeznek. A később vagy előbb érkezett kódot tartalmazó kupakok regisztrációja a játékban nem vehetnek részt.

 

 

4. A nyereményjáték nyertesei, valamint pótnyertesek sorsolása

 

4.1.

 

Egy kódot tartalmazó kupak akkor nyertes, ha a 2.1. pontban meghatározott személy érvényes módon regisztrált, feltöltötte a kódot, melynek beérkezési ideje a 2.2. pontban megadott időponttal megegyezik. 

 

A nyereményjátékhoz a pöttyös, kóddal ellátott Piroskás szörpös kupakkal kell igazolni a kódfeltöltés jogosultságát.

 

A nyertes Játékos csak abban az esetben jogosult a nyeremény átvételére, ha a nyereményjáték regisztrációjában beküldött adatokat igazoló kupakot, be tudja mutatni a játék szervezőinek.

 

 

 

4.2.

 

Amennyiben a nyertes Játékos és/vagy kódot tartalmazó kupak regisztrációja nem felel meg, a Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a Pótnyertesként meghatározott Játékos minősül nyertes Játékosnak.

 

A Nyerteseket a nyerő időponttól számított 20 napon belül a Szervező Megbízottja megkísérli a regisztrált címen elérni, egyeztetni a Játékos adatait, nevét és címét. A Szervező a Játékostól a nyertes kupakot a megadott kódkombinációval postai úton bekérheti. Amennyiben, annak ellenére, hogy a Szervező mindent elkövet az adatok egyeztetése érdekében, mégsem sikerül felvenni a kapcsolatot a nyertes Játékossal, úgy %u201Enem elérhető%u201D- nek minősül. A továbbiakban kizárásra kerül a Játékból, és a Pótnyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek.

 

Amennyiben az adategyeztetés megtörtént, de a Nyertes Játékos a nyertességről szóló értesítést követő 20 napon belül nem veszi át az ajándékot, úgy szintén %u201Enem elérhető%u201D- nek minősül. A továbbiakban kizárásra kerül a Játékból, és a Pótnyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek.

 

Ha bármely nyertes Játékos személye nem felel meg a jelen játékszabály 2.1. pontjában előírt feltételeknek, úgy a nyertes Játékost a Szervező azonnal kizárja a Játékból és helyére pótnyertes léphet.

 

 

5. A nyeremények

 

A nyeremények, 2016.10.03., 2016.11.02., 2016.12.01. 10.00 órakor közjegyző jelenlétében kerülnek kisorsolásra azon Játékosok között, akik legalább egy érvényes kupak kódot beküldtek a Játék időtartama alatt.

 

 

Nyerőosztályonként és sorsolásonként a további pótnyerteseket sorsoljuk ki:

 

1. nyerőosztály 3 pótnyertes

2. nyerőosztály 3 pótnyertes

3. nyerőosztály 3 pótnyertes

 

 

Amennyiben a Nyertes 18 év alatti, az 2.1. pontban leírtaknak megfelelő személy, úgy a nyereményt csak szülői, vagy törvényes képviselői beleegyező nyilatkozattal és az említett személy jelenlétében veheti át.

 

 

 

 

 

 

6. Kiegészítő szabályok

 

Azáltal, hogy a Játékos regisztrál és kódot tölt fel a www.piroskaszorp.hu Honlapon a 3. pontban meghatározott módon beküldi, elfogadja a jelen Játékszabályzatot, valamint feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező nyilvánosságra hozza. A Játékos kódot tartalmazó kupak regisztrációjával tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi - a Szervező által szervezett - reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

 

A játékban történő részvétellel a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatai a Szervező (adatkezelő) adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező jelen promóció lebonyolítása során felhasználja. A Játékos hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező piackutatás illetve közvetlen üzletszerzés céljából a jövőben hirdetést küldjön részére a Játékos esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig. Az adatszolgáltatás önkéntes. Ha a Játékos nem kívánja, hogy névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból a következő címen jogosult kérni: info@szikravin.hu.

 

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy a kizárás ellenére a Játékszabályzatban felsoroltak alapján olyan személy vett részt a Játékban, aki erre nem volt jogosult, annak kódot tartalmazó kupak regisztrációját a Szervező érvénytelenítheti, és a Játékból kizárhatja, valamint tőle az esetlegesen átadott nyereményt visszakövetelheti.

 

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, pénzre vagy más nyereményre át nem válthatóak. A Szervező vállalja, hogy a nyertes Játékosok nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb járulék megfizetését. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertes Játékosokat terheli.

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A nyertes cselekvőképtelensége esetén a nyereménnyel kapcsolatos ügyintézésre kizárólag törvényes képviselője jogosult.

A nyereményjátékra való jelentkezés hiányosságáért/hibájáért a Szervező, semmiféle felelősséget nem vállal. A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.

A hivatalos játékszabály, továbbá a nyertesek listája hozzáférhető a www.piroskaszorp.hu  weboldalon. A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosítás a már kisorsolt nyereményeket nem érinti. A módosításokról a Játékosok a www.piroskaszorp.hu weboldalon értesülhetnek.

 

A promóciós Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak; bármilyen esetlegesen felmerülő vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.

A Játékos a Játékkal kapcsolatos kérdéseit felteheti az info@szikravin.hu e-mail címen vagy az alábbi telefonszámon: 06/76/343-133

 

7. A résztvevő által tett nyilatkozatok

 

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok, hogy a Szikrai Borászati Kft. adataimat üzletszerzési célból kezeljék, ennek keretében üzleti ajánlatot juttassanak el postai vagy elektronikus úton.  A játékszabályzatot tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom. A Játék résztvevői, részvételükkel elfogadják ezen hivatalos Játékszabályzatot. A Játékszabályzatban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a 2013. évi V. törvény a Ptk. valamint az adatvédelmi törvény név és lakcímadatok kezeléséről szóló szabályai irányadóak.

    Kecskemét, 2016.szeptember 29.